Záró Konferencia

A Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület és a Duna-Körös-Maros Tisza Eurorégió Ifjúsági Szövetsége szervezésében

2016. október 22-én került megrendezésre az

Érdekel az érdeked?! - Zárókonferencia

 

Az Érdekel az érdeked?! - Zárókonferencia, a Szólj bele a fiatalok érdek(képviselet)ébe! projekt keretében az Erasmus+ Program finanszírozásában megvalósuló rendezvény, melynek célja a fiatalok, az ifjúsági szakemberek és döntéshozók találkozására platformot biztosítani, és felmérni az egyes szereplők érdekeit, véleményét és igényeit  öt, előre meghatározott témábanA Konferencia során az öt téma köré épülő szakemberekből álló Műhelyek szakmai egyeztetésének eredményeként létrejött javaslatcsomag bemutatása lesz a cél.

A projekt keretében 3 országos ifjúsági konferenciát, összesen 14 regionális ifjúsági találkozót, és 40 kisebb, szakmai találkozót valósítottunk meg.

A záró konferencia célja a projekt zárása, az eredmények széles körben való bemutatása és a Műhelyek munkája során megalkotott javaslatok a döntéshozóknak való átadása.

 

Konferencia időpontja: 2016. október 22. 10:00-18:00

Konferencia helyszíne: Budapesti Európai Ifjúsági Központ
(1024 Budapest, Zivatar utca 1-3.)

A Konferenciára szeretettel várjuk Szakmai Műhelyeink tagjait, tagszervezeteink képviselőit, illetve ifjúságügyi szakembereket, akiket érdekel a bemutatásra kerülő javaslatcsomag, mely az adott témákban a Nemzeti Ifjúsági Stratégia  releváns pontjainak módosítására is javaslatokat fogalmaz meg. A rendezvényen fiatalok és szakemberek is részt vehetnek.  

 

A Konferencia során a NIT előző projektének keretében felmért, a fiatalok által felvetett és a legfontosabbnak tartott témák eredményeit fogjuk boncolgatni  az ifjúsági szakemberekkel, építve az elmúlt időszakban megrendezett Regionális Ifjúsági Találkozókon megvitatott Nemzeti Ifjúsági Startégia egyes pontjaira:

  • Civil szervezetek működése és szabályozása: A Műhely célja, hogy a változtatások mentén haladva összegyűjtse a tapasztalatokat és véleményezze a megalkotott jogszabályokat, valamint módosítási javaslatokat dolgozzon ki a mindenkori magyar kormány számára, melyek segítik és támogatják a különböző szakpolitikai intézkedések létrejöttét és az ifjúsági törvény megalkotását szorgalmazzák.

  • Demokráciára nevelés: Műhely elsődeleges célja, az ifjúsági részvétel fokozása és a fiatalok motiválása és ösztönzése a települési és országos szintű döntéshozatalban való részvételre. A Műhely feladata, hogy megoldási javaslatokat dolgozzon ki a mindenkori magyar kormány számára, melyek segítik és támogatják olyan szakpolitikai intézkedések létrejöttét, melyek hozzájárulnak a fiatalok a demokráciára, aktív állampolgárságra való neveléséhez, diákönkormányzatok létrejöttéhez és stabil működésük elősegítéséhez.

  • Ép testben ép lélek: Műhely célja, hogy megoldási javaslatokat dolgozzon ki a mindenkori magyar kormány számára, melyek segítik és támogatják olyan szakpolitikai intézkedések létrejöttét, melyek javítják a fiatalok hozzáférését egészségmegőrző és sportolási lehetőségek (pl.: sport általi nevelési programok) igénybe vételére, valamint prevenciós és mentálhigiéniás programokban való részvételre.

  • Láss világot: A Műhely célja, hogy javaslatokat dolgozzon ki a mindenkori magyar kormány számára, melyek segítik és támogatják olyan szakpolitikai intézkedések létrejöttét, melyek javítják a fiatalok hozzáférését a mobilitási lehetőségekhez, valamint egy olyan rendszer kiépítését serkentik és javítják, mely népszerűsíti és elérhetővé teszi a fiatalok körében a különböző programok adta lehetőségeket.

  • Munka világa: Műhely célja, hogy megoldási javaslatokat dolgozzon ki a mindenkori magyar kormány számára, melyek segítik és támogatják olyan szakpolitikai intézkedések létrejöttét, melyek javítják a fiatalok, különös tekintettel a NEET (nem foglalkoztatott és sem oktatásban, sem képzésben nem részesülő) fiatalok elhelyezkedési lehetőségeit a munkaerőpiacon és segítik fenntartható munkavállalásukat itthon és külföldön egyaránt.

 

 

A konferencia az Erasmus+ Program társtámogatásával valósult meg.