Szabadegyetem beszámoló 2016

A Nemzeti Ifjúsági Tanács közel száz résztvevővel szervezte meg Szabadegyetemét, amely a hazai fiatalok számára nyújtott ingyenes képzést szeptember 15-18. között Felsőörsön. A négynapos szakmai esemény azon túl, hogy segítette a fiatalok és az ifjúsággal foglalkozó szakemberek fejlődését, találkozási pontként szolgált a civil szervezetek, illetve a kormányzati szereplők számára. A négy napos projekt plenáris üléseket, valamint tematikus workshopokat foglalt magában. A hat tematikus szekcióban a hangsúlyt a valós problémákra fektettük, ugyanakkor gyakorlatorientált képzéseken is részt vehettek a NIT tagszervezeteinek képviselői.

A rendezvényt Janzsó Ádám, a NIT elnöke nyitotta meg. Beszédében elmondta, hogy a Szabadegyetem hagyományteremtő céllal került megszervezésre. Hiánypótlónak nevezte a rendezvényt, ugyanis olyan szereplők ültek egy asztalhoz, akik meghatározóak a hazai ifjúságpolitika szempontjából.


 

Plenáris ülések


 

A Szabadegyetem első plenáris ülésén Novák Katalin államtitkár asszony és Cseresnyés Péter államtitkár a hazai ifjúságpolitika horizontális együttműködési lehetőségeit vitatták meg. A beszélgetés témái között szerepeltek a fiatalok munkavállalását és foglalkoztatását segítői intézkedések, az új szakképzési rendszerben rejlő lehetőségek, valamint a vállalkozóvá válást ösztönző programok. Ezt követően az EMMI, illetve a NIT között stratégiai partnerségi megállapodás megkötésére került sor. Janzsó Ádám a NIT elnöke reményét fejezte ki, hogy ezt követően érezhetően hatékonyabbá válik a fiatalok és a civil szféra véleményének becsatornázása a Kormányzat irányába olyan területeken, mint az ifjúságpolitika, az önkéntesség, a társadalmi felzárkóztatás, vagy éppen az oktatás.

A második plenáris ülésen a résztvevők Navracsics Tibor uniós biztossal beszélgettek az európai uniós ifjúságpolitika jelenlegi helyzetéről, illetve jövőjéről. A résztvevők az uniós biztost az európai identitásról, az európaiságról, az európai ifjúságpolitika irányáról, valamint a magyar ifjúság Európában való helyéről kérdezték.

A harmadik plenáris ülés keretében Schöpflin György európai parlamenti képviselő, valamint Marko Grdosic, az Európa Tanács Ifjúsági Tanácsadó Testületének elnöke az európai szintű érdekképviselet helyzetét vitatta meg. A résztvevők a feleket a kisebbségek helyzetéről, valamint az ifjúságpolitika európai dimenzióiról kérdezték.

A negyedik, egyben utolsó kerekasztal-beszélgetésen a hazai parlamenti képviselettel rendelkező pártok ifjúsági tagozatainak képviselői vitatták meg a hazai ifjúsági szektor helyzetét. A beszélgetésen részt vett Cohen Áron (Lehet Más a Jövő), Farkas Gergely (Jobbik Ifjúsági Tagozat), (Ifjú Demokraták), Hegedűs Diána (Ifjú Demokraták), valamint Varró Zsolt (Fidelitas). A felek a fiatalok munkaerőpiacra való belépésének támogatását tartották a legfontosabbnak.


 

Szekciók


 

Civil marketing

Napjainkra nem csak a piaci szektor, vagy a legnagyobb intézmények, hanem bármilyen, a fiatalokkal foglalkozó civil szervezet számára nélkülözhetetlenné vált a megfelelő marketing és kommunikációs eszközök használata és alkalmazása. A szekció során a résztvevők a szervezeti kommunikáció általános alapelveinek áttekintését követően három különböző témával (fiatalok megszólítása, brand és szervezetépítés, online marketing) foglalkoztak részletesen a területen jártas szakemberek előadásai, és az általuk hozott tréningfeladatok segítségével.

Civil menedzsment

A műhelymunka során felvázolásra kerültek azok a lehetőségek és előnyök, amelyeket érdemes a civil szervezeteknek átvenniük a profitorientált világból, ugyanakkor célunk az volt, hogy felhívjuk a figyelmet a veszélyekre és hátrányokra, amelyek a non-profit szféra sajátosságaiból adódnak. Megvizsgáltuk a hálózati munka előnyeit, és azokat a létező hálózatokat, amelyekkel együttműködve növelni tudja a hatékonyságát bármely civil, ifjúsági szervezet.

Érdekképviselet

A műhelymunka során egy olyan szimulációs gyakorlatban vehettek részt tagszervezeteink képviselői, mely során elsajátíthatták az érdekképviselet módszertanának alapjait. Bemutatásra került mi az érdekképviselet, hogyan lehet ötleteinket megvalósítani a döntéshozás során, és milyen eszközök, módszerek alkalmazásával lehet sikeres egy személy egy-egy ifjúsági érdekképviseleti szituációban.

Nemzetközi érdekképviselet

A Nemzeti Ifjúsági Tanács számos fórumon próbálja a fiatalok és tagjainak az érdekeit képviselni. Napjaink egyik legnagyobb kihívása a nemzetközi eseményekre való megfelelő reakció. A szekció során a résztvevők megismerkedtek a nemzetközi érdekképviseleti szervek és az adott fórumok működésével, szerepével majd közös munkával a szekció közös véleményt alakított ki a bevándorlási válsággal kapcsolatban.

Oktatás

A két nagyobb egységből álló képzési elem a hazai köz- és felsőoktatás az ifjúsági szakemberek számára talán legfontosabb szegmenseivel foglalkozott, úgy mint a diákok és a diákjogok helyzete, illetve a felsőoktatásban tanuló hallgatók lehetőségei, és az ott megvalósuló hallgatói szolgáltatások.

Vállalkozás és forrásteremtés

Egy sikeres vállalkozásnál igen nagy hangsúly kap a megfelelő árazás. Fontos, hogy ne csak az olcsóságunkkal akarjunk kitűnni. Erről hallhattak a résztvevők érdekes és elengedhetetlen információkat.