Mi az a Nemzeti Ifjúsági Tanács (NIT)?

Az ifjúság számára létrehozott olyan fórum, mely a fiatalok és ifjúsági szervezetek között, valamint a hazai és nemzetközi szereplőkkel döntéshozókkal és szervezetekkel való hatékony párbeszéd megteremtését tűzte ki céljául. Egyik legfontosabb feladata az ifjúság és az ifjúsági szervezetek érdekképviseletének legmagasabb szintű ellátása, az ifjúságpolitika formálása és alakítása, valamint a mindenkori kormány megszólítása az ifjúság erős és egységes  hangjaként.

A NIT a magyarországi ifjúsági szervezetek ernyőszervezete, mely elsősorban hazánk ifjúságpolitikáját kívánja előmozdítani úgy, hogy szorosan együtt kíván működni a határon túli magyar ifjúsági szervezetekkel.

A NIT demokratikus alapokon szerveződő, független, nyitott, transzparensen működő, a fiatalok érdekképviseletét és a leendő csatlakozók képviseletét ellátó szervezet.

 

Hogyan és mikor jött létre a NIT?

A Nemzeti Ifjúsági Tanács alakulására 2012. december 1-jén került sor, melyet maratoni előkészítő tanácskozás előzött meg november 30-án. A szervezet létrehozásának gondolata végig kísérte a rendszerváltást követő éveket és számos próbálkozás volt hazánkban egy ifjúságot képviselő ernyőszervezet létrehozására, azonban tartósan működő, átfogó képviselet nem tudott létrejönni.

Civil szervezetek képviselői lelkesedése révén hosszú és alapos előkészület előzte meg a NIT megalakulását, melyet egy úgy nevezett Előkészítő Bizottság fejezett be egy országos konzultációt követően 2012 őszén. Az Előkészítő Bizottság feladata volt az eredmények összegzése, szakértői vélemények és tapasztalatok gyűjtése és az Alapszabály előterjesztése.

Az Alakuló ülésen 105 szervezet írta alá a csatlakozási nyilatkozatot, valamint fogadta el a Nemzeti Ifjúsági Tanács Alapszabályát.

 

Hogyan épül fel a Nemzeti Ifjúsági Tanács?

Az Egyesület három legfontosabb szerve a Közgyűlés, az Elnökség, valamint a Felügyelő Bizottság.

Taggyűlés: A Taggyűlés a NIT legfontosabb szerve, amelyet a rendes tagok összessége alkot. A testület évente legalább 2 alkalommal ül össze, s dönt az Egyesület legfontosabb kérdéseiről, így például a gazdálkodásról, személyi kérdésekről, cselekvési tervről, s új tagok felvételéről. Fontos, hogy a Taggyűlés ülései főszabály szerint nyilvánosak, a tagság – indokolt esetben, 2/3-os szavazati többséggel – azonban zárt ülésről dönthet.

Elnökség: Az Egyesület hétfős Elnöksége az Elnökből, két Alelnökből, valamint négy elnökségi tagból áll. Mandátumukat a Taggyűléstől nyerik el két évre, azonban ez alól kivételt jelent az Alakuló Taggyűlésen felállt Elnökség, mely megbízatását 1 évig gyakorolja. Az Elnökség az operatív működésért és munkáért felelős, havonta legalább egyszer ülésezik.

Felügyelő Bizottság: A NIT Taggyűlése háromtagú Felügyelő Bizottságot választ a rendes tagok közül. Ennek a testületnek a feladata, hogy az Egyesület ülésein (Taggyűlés, Elnökségi ülés) részt vegyen és felügyelje a jogszabályok és belső szabályzatok betartását. A Felügyelő Bizottság megbízatása három évre szól, kivéve az Alakuló Taggyűlésen megválasztott FB-t, mely mandátumát egy évre nyerte el.