Projekt beszámoló

2016. október 22-én zajlott le a Nemzeti Ifjúsági Tanács és a Duna-Kőrös-Maros-Tisza Eurorégió Ifjúsági Szövetsége Érdekel az Érdeked?! - Szólj bele a fiatalok érdek(képviselet)ébe! című közös projektjének Záró Konferenciája a Budapesti Európai Ifjúsági Központban.

A Konferencia során az öt téma köré épülő szakemberekből álló Műhelyek szakmai egyeztetésének eredményeként létrejött javaslatcsomag bemutatására került sor. A résztvevők az I. és II. Ifjúsági Konferencia és a Regionális Ifjúsági Találkozók, valamint Szakmai Műhelyek találkozóinak eredményeit vitatták meg, mely a fiatalok véleményét tartalmazza a Nemzeti Ifjúsági Stratégia egyes pontjaira vetítve.

Az eseményen részt vett dr. Illés Boglárka helyettes államtitkár asszony is, aki köszöntőjében elmondta, hogy személyes jelenlétével is azt kívánja mutatni, hogy a döntéshozók nyitottak a fiatalok véleményére és javaslataira. A program további részében Bene Tamás a Duna- Kőrös-Maros-Tisza Eurorégió Ifjúsági Szövetségének elnöke mondta el köszöntőjét, valamint Janzsó Ádám a Nemzeti Ifjúsági Tanács elnöke is köszöntötte a résztvevőket. Pontyos Tamás az Újnemzedék Központ projektvezetője betekintést adott az Új-Nemzedék újratöltve projekt állásáról és eddig elért eredményeiről.

Bemutatásra került az Érdekel az érdeked?! projekt szakmai háttere és elért eredményei is. A program keretében összesen három országos ifjúsági konferenciát, 14 regionális ifjúsági találkozót, és negyven kisebb, szakmai találkozót valósítottak meg, mely folyamat során megközelítőleg 1000 fiatalhoz értek el.

Hegedüs Zoltán, a Civil szervezetek működése és szabályozása műhely munkáját az „országos diákönkormányzat”, „közösségek kialakítása”, az „igényfelmérés”, „helyszín” és „források biztosítása” címszavakkal mutatta be, mely kibontva jóval összetettebb problémafelvetést mutat, mint például a lakhatás magas költségei, a nyelvoktatás kérdése vagy az önkéntesség honorálása, mely témakörök szorosan kapcsolhatók a fiatalok civil szervezetekhez való csatlakozásához vagy a programjaikban történő aktív részvételhez.

Szalóki Viktor a Demokráciára való nevelés műhely vezetője elmondta, két fő témakör köré csoportosították a fiatalok javaslatait: a „szakmai alap kiépítése” és a „fiatalok és a demokrácia” témák köré. Ezeken belül megfogalmazták, hogy a vitakultúra fejlesztése, a Nemzeti Alaptanterv a XXI. századnak való megfeleltetése, valamint a civil szektor és az oktatási intézmények együttműködése igen meghatározó kérdések, valamint javaslatként született még, hogy a diákönkormányzatok egyetértési joga kerüljön visszaállításra, legyen minta SZMSZ az intézményi dökök számára, kerüljön létrehozásra a megyeszékhelyeken ifjúsági érdekképviselet és legyen országos ifjúsági referensi hálózat.

Az Ép testben ép lélek műhely munkáját Ament Balázs mutatta be. Beszámolójában szerepelt a többi műhelyhez szintén kapcsolható szektorok közötti együttműködés, tehát a civil, a vállalkozói és az oktatási intézmények közös gondolkodása a sportról, a mindennapos testnevelés infrastrukturális problémái valamint a mentálhigiéniás problémák és prevenció kérdése is.

Jakab Réka a Láss világot! műhely munkájának bemutatásában kitért a nemzetközi lehetőségekben való részvétel hosszútávú előnyeire, valamint felhívta a figyelmet arra, hogy minél szélesebb körben kellene, hogy ezek a lehetőségek eljussanak a fiatalokhoz. A műhely munkája során fontos témaként merült még fel a nyelvoktatás és nyelvtanulás kérdése és az információ hatékonyabb átadása is a célcsoport részére.

A Munka világ műhely munkája Kaszás András által került bemutatásra, aki kitért arra, hogy igény mutatkozik az alap- és középfokú oktatásban is a készség- és képességfejlesztés alapú oktatásra, a tudatos pályaválasztásra való felkészítés hiányára, valamint a szakmai hálózatok bevonása is fontos lenne a műhelymunka eredményei alapján. Az Ifjúsági Garancia Rendszer folytatására, népszerűsítésére, felülvizsgálatára lenne szükség, valamint a szakmai gyakorlati rendszerrel kapcsolatban is felmerültek tisztázandó kérdések a műhely munkája során.

Az ebédszünet után a résztvevők maguk is véleményezhették az elkészült ajánlásokat, kiegészíthették a már megtárgyalt témaköröket, ezzel is segítve a projekt szakmai munkáját. A konferencia a projektről készült videó megtekintésével zárult.