II. Regionális Ifjúsági Találkozók

A Nemzeti Ifjúsági Tanács és a Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió Ifjúsági Szövetségének (DKMT ERISZ) Erasmus+ Program  keretén belül megvalósuló projektje a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítését tűzte ki céljául, ezen belül is elsősorban hazai polgári részvételüket ösztönözi.

A projekt célja a fiatalok bevonása az aktív demokráciába, a fenntarthatósághoz szükséges struktúra létrehozása, valamint társadalmi nyilvánosságot biztosítani a fiatalokat érintő problémáknak. Célunk ezen problémák megoldásához közös gondolkodáson alapuló projekttervek kidolgozása és a helyi kezdeményezések fontosságának népszerűsítése.

A Regionális Ifjúsági Találkozók célja, hogy a Szakmai Műhelyek által elkészített anyagokat, irányelveket, felállított célokat a fiatalok monitorozzák, véleményezzék, hogy az irányok és elvek, melyeket megjelöltek a Műhelyek, választ adnak az általuk felvetett problémák kezelésére és azokra megoldást is nyújtanak. Továbbá kiegészítheti azokat olyan szempontokkal, melyek addig kimaradtak a fókuszból, vagy éppen nem kapott elegendő hangsúlyt a szakmai anyagokban.

  1. találkozó:

időpont: 2016. október 5.

helyszín: Békéscsaba

 

 

  1. találkozó:

időpont: 2016. október 6. 

helyszín: Salgótarján

 

 

  1. találkozó:

időpont: 2016. október 8.

helyszín: Budapest

 

 

  1. találkozó:

időpont: 2016. október 10.

helyszín: Nyíregyháza

  1. találkozó:

időpont: 2016. október 11.

helyszín: Székesfehérvár

 

  1. találkozó:

időpont: 2016. október 12.

helyszín: Szombathely

 

A #RIT mai megállója: Szombathely

Nemzeti Ifjúsági Tanács (@ifjusagitanacs) által közzétett fénykép, 2016. Okt 12., 02:29 PDT

 

 

  1. találkozó:

időpont: 2016. október 13.

helyszín: Kaposvár

 

Zajlanak a workshopok a kaposvári ifjúsági találkozón #RIT #NIT

Nemzeti Ifjúsági Tanács (@ifjusagitanacs) által közzétett fénykép, 2016. Okt 13., 05:53 PDT

 

 

A II. Regionális Ifjúsági Találkozók programja: 

Megnyitó, Köszöntő 

Nemzeti Ifjúsági Tanács bemutatása

Érdekel az Érdekel?! projekt általános bemutatása

No Hate Kampány bemutatása

Kerekasztal beszélgetés az alábbi témákban

Média szerepe: A közösségi média hatása a helyi politikára? Az internet elérhetősége? Az iskolai oktatásban a média használat megjelenése? - netes zaklatások, bántalmazások elkerülése

Kirekesztettek befogadás: Család és az iskola szerepe? Milyen módjai vannak a fiatalok kompetenciáinak fejlesztésére? Milyen egy sokszínű társadalom, hogyan lehet együtt élni? Önkéntesség szerepe?

Oktatás szerepe: Túl nagy nyomás a fiatalokon? Folytonosság hiánya? Kreativitás, egyenlőség és sokszínűség az iskolában? Életvezetési tanácsadás szükségessége?

Kötődések: Mitől kötődünk helyi, nemzeti, európai közösséghez? Fiatalok részvétele a politikai rendszerben? Közvetlen hozzáférés a politikához? Civil közösség és önkéntesség? Európaiság?

Mobilitás szerepe: Külföldi tanulmányok, munka, önkéntes lehetőségek? Kimenni és hazajönni?

Szakmai Műhelyek témáinak véleményeztetése a fiatalokkal

Munka Világa

Láss világot

Ép testben ép lélek

Demokráciára nevelés

Civil szervezetek működése és szabályozása

Véleményeztetés eredményeinek bemutatása és összegzése 

Zárás

 

 

A program megvalósulása az Erasmus+ Program támogatásából valósul meg.