Felhívás elnökségi tag pozíció betöltésére

FELHÍVÁS

Elnökségi tag pozíció betöltésére

A Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 2017. decemberi közgyűlésén tisztségviselő választást tart.

A 2018. január 1. - 2019. december 31. (2 év) közötti határozott idejű mandátum betöltésére 2 fő vezető tisztségviselőt (elnökségi tagot) keresünk.


Jelölhető, aki:

 • 18-35 év közötti cselekvőképes természetes személy, aki a Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület valamely tagszervezetének delegált képviselője;
 • rendelkezik a tag legfőbb döntéshozó szervének azon határozatáról, amelyben az dönt a személy jelöléséről és felhatalmazza a mandátum teljes idejére (két év) az adott pozíció betöltésére;
 • személyével szemben a Polgári Törvénykönyvben, illetve a Civil Törvényben meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn és erről nyilatkozik;
 • közvetlen politikai tevékenységet nem végez, nem tisztségviselője politikai pártnak és/vagy annak ifjúsági tagozatának, társszervezetének és erről nyilatkozik.

Az ideális jelölt rendelkezik:

 • vezetői tapasztalattal ifjúsági szervezetben;
 • az alábbi kompetenciák mindegyikével:
  • szervezői készség
  • kommunikációs készség
  • együttműködési hajlandóság
  • csapatszellem
 • tapasztalattal az alábbiak valamelyikében:
  • pénzügy
  • fundraising
  • kommunikáció
  • PR, marketing
  • ifjúságpolitika
  • nemzetközi kapcsolatok.

A leendő elnökségi tag feladatai:

 • a szervezet részvételének biztosítása a hazai ifjúságot érintő ügyekben;
 • ifjúsági érdekképviselet ellátása;
 • kapcsolattartás az ifjúsági szektor hazai szereplőivel;
 • új szervezetek bevonása;
 • folyamatos külső/belső kommunikáció biztosítása;
 • rendezvények megszervezése, lebonyolítása;
 • nemzetközi kapcsolatok ápolása és NIT képviselete nemzetközi platformokon;
 • részvétel az elnökségi üléseken és a közgyűléseken.

Jelöltet állítani az alábbi dokumentumok beküldésével lehet:

 • Szakmai önéletrajz;
 • tervezett program a pozíció keretében elvégzendő feladatokról 2019. december 31.-ig;
 • Nyilatkozat arról, hogy közvetlen politikai tevékenységet nem végez, nem tisztségviselője politikai pártnak és/vagy annak ifjúsági tagozatának, társszervezetének és más összeférhetetlenség ellene nem áll fenn;
 • Jegyzőkönyvi kivonata tag legfőbb döntéshozó szervének azon határozatáról, melyben a dönt a személy jelöléséről és felhatalmazza a mandátum teljes idejére (2 év) az adott pozíció betöltésére.
 • Nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulásról

A jelentkezéseket elektronikus úton 2017. november 17. 23:59-ig várjuk a titkar@ifjusagitanacs.hu e-mail címre. Az e-mailen beküldött dokumentumok eredeti példányát kizárólag postai úton kérjük megküldeni a Nemzeti Ifjúsági Tanács címére (1024 Budapest, Zivatar utca 1-3.) A postára adás legkésőbbi időpontja 2017. november 17. 23:59.

A jelölés postai beérkezését, és a dokumentáció teljességét vagy hiányosságait 2 munkanapon belül jelezzük. Hiánypótlásra egyszeri, 2 munkanapos határidővel van lehetőség. Amennyiben a pályázó a megadott határidőig nem küldi be a hiánypótlást (elektronikus és papír alapon egyaránt), a jelölés érvénytelen.

Amennyiben a pozícióra nem érkezik jelölés, a jelölési időszakot az elnökség meghosszabbítja. A választás szabályait, illetve a vezetőtisztségviselői pozició betöltésre vonatkozó kitételeket a Nemzeti Ifjúsági Tanács Alapszabályának X. fejezet 15. és 16. pontja és a NIT Választási Szabályzatának I. -III. fejezetei tartalmazzák, amelyek a szervezet honlapján elérhetőek.

Várjuk a jelentkezéseket!