Érdekel az érdeked!? - Szólj bele a fiatalok érdek(képviselet)ébe!

Az Érdekel az érdeked?!- Szólj bele a fiatalok érdek(képviselet)ébe! elnevezésű projekt, a Nemzeti Ifjúsági Tanács és a Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió Ifjúsági Szövetsége szervezésében megvalósuló nagyszabású program, melynek célja a felvázolt problémák mentén olyan megoldási javaslatok kidolgozása a fiatalok és az ifjúsági szakemberek bevonásával, melyek elősegítik a fiatalok életétminőségének javulását és segít nekik jövőjük formálásában.

 

A projekt keretében 5 Szakmai Műhely kerül kialakításra:

A Műhelyek célja és feladata a felvázolt témákban való közös munka által olyan megoldási javaslatok kidolgozása a mindenkori magyar kormány számára, melyek segítik és támogatják a szakpolitikai intézkedések létrejöttét.

A műhelyek tagjai 8, közösen meghatározott és előre egyeztetett időpontban találkoznak 2015. október és 2016. augusztus között várhatóan havi egy alkalommal, melyek előreláthatóan Budapesten, az Európai Ifjúsági Központban (1024 Budapest, Zivatar u. 1-3.) lesznek.

 

A találkozók projektidőszakon belüli megoszlása a következő:

Műhelyek megalakulása: 2015.október 3-4. Kecskemét

Az első Szakmai Műhely találkozót Kescskeméten az Érdekel az érdeked?! I. Ifjúsági Konferencia alkalmával tartjuk, ahol sor kerül a műhelyek hivatalos megalakulására és bemutatkozására, a szabályok közös felállítására, melyek a későbbi találkozók alkalmával alapul szolgálnak majd a munkában. Az Érdekel az érdeked?! I. Ifjúsági Konferencia programja elérhető honlapunkon!

Műhelytalálkozók I. ciklusa: 2015. november - 2016. január

A egyes műhelyek 3 alkalommal találkoznak ebben a ciklusban, mely találkozók előre láthatóan Budapesten az Európai Ifjúsági Központban lesznek. A pontos időpontok és az egyes alkalmak időbeni megoszlása az adott időintervallumon belül a Műhelyek tagjainak döntése lesz.

Műhelytalálkozók II. ciklusa: 2016. április-augusztus

A egyes műhelyek 4 alkalommal találkoznak ebben a ciklusban, mely találkozók előre láthatóan Budapesten az Európai Ifjúsági Központban lesznek. A pontos időpontok és az egyes alkalmak időbeni megoszlása az adott időintervallumon belül a Műhelyek tagjainak döntése lesz.

 

A Műhelyek találkozóinak menete:

Műhelyek első felében az éppen aktuális témában egy előadó vitaindító előadására kerül sor, mellyel célunk, hogy a Műhelyek tagjai olyan szakemberekkel, kormányzati szereplőkkel és azok munkásságával ismerkedjenek meg, akik releváns szaktudással és tapasztalattal rendelkeznek a felvázolt kérdések kapcsán. A Műhelyek második felében szakmai munka veszi kezdetét, melynek keretében aktuális ifjúságpolitikai intézkedések és kormányzati anyagok véleményezésére, valamint a fiatalok problémáira megoldási javaslatok kidolgozására lesz lehetőség.

Minden Műhely választ egy vezetőt tagjai közül, akinek a feladata lesz a munkafolyamatok módszerének meghatározása a műhelyek tagjaninak javaslatai és preferenciáik figyelembe vételével.

 

Érdekel az érdeked?! - Ifjúsági Konferenciák

A projekt során 3 országos találkozót valósítunk meg, melyek közül az első a projektet indító találkozó is egyben. A konferenciák célja, a projekt és az elért eredmények bemutatása, a fiatalok véleményének, álláspontjának megismerése a témákban, valamint lehetőséget biztosítani a  fiatalok, a szakemberek és a döntéshozók találkozásra.

  • Az I. Ifjúsági Konferencia 2015. október 3-4. kerül megrendezésre, Kecskeméten. A Konferencián 40 fiatal, a szakmai műhelyek tagjai, valamint meghívott vendégek vesznek részt, hogy a 2 napos találkozón megosszák tapasztalataikat, véleményüket, és elmondják érdekeiket. A részletes programot honlapunkon megtalálhatjátok!

  • A II. Ifjúsági Konferencia előreláthatóan 2016. április 16-17-én kerül megrendezésre Szegeden. A 2 napos Konferencia legfőbb célja a Műhelyek tevékenységének és az addig elért eredményeinek bemutatása, azok megvitatása mind a fiatalokkal, mind a döntéshozókkal. Részletes program a Konferenciát megelőzően a honlapunkon lesz elérhető.

  • A III. Ifjúsági Konferencia várhatóan 2016. októberében kerül megvalósításra, melynek célja a projekt zárása, az eredmények széles körben való bemutatása és a Műhelyek munkája során megalkotott javaslatok a döntéshozóknak való átadása. Részletes program a Konferenciát megelőzően a honlapunkon lesz elérhető.

Regionális Ifjúsági Találkozók:

A Regionális Ifjúsági Találkozók célja, hogy a Műhelyek 1-1 tagja bemutassa a Műhelyek munkáját regionális szinten, és kikérje a helyi fiatalok véleményét az adott témákban. A találkozók minden ciklus végén kerülnek megrendezésre, azaz először 2016. márciusában, majd 2016. szeptemberében. Mindkét alkalommal a Műhelyek tagjai roadshow szerűen ellátogatnak régionként egy településre (összesen 7 Regionális Ifjúsági Találkozó lesz ciklusonként), hogy az ott élő fiatalok véleményét és meglátásait összegyűjtsék. A fiatalok az 5 téma köré csoportosulva kerekasztal beszélgetések, interaktív workshopok keretein belül mondhatják majd el álláspontjukat és javaslataikat a felvetett kérdésekben.

 

 

  
 A projekt társtámogatója az Európai Unió Erasmus+ Programja.