Cselekvési Terv

A Nemzeti Ifjúsági Tanács elfogadott Cselekvési Terve

 

1.

Formalizált partneri viszony kezdeményezése a mindenkori kormánnyal.

 

2.

Törvényi szintű ifjúsági jogszabály(ok) megalkotásának kezdeményezése: az állam, állami intézmények, önkormányzatok feladatai, az ifjúsági szolgáltatások meghatározása.

  

3.

A koherens ifjúsági szakmai képzési és foglalkoztatási rendszer megteremtésének, továbbfejlesztésének kezdeményezése.

 

4.

A pályázati és forrásbővítő rendszer civil képviseletével kapcsolatos feltételrendszer meghatározásának kezdeményezése.

 

5.

Országos ifjúságszakmai rendezvények újrameghatározásának kezdeményezese és elindítása.

 

6.

Csatlakozás kezdeményezése az Európai Ifjúsági Fórumhoz, kapcsolatfelvétel más ifjúsági tanácsokkal, csatlakozás hazai es nemzetközi kezdeményezésekhez, kampányokhoz, kooperáció a határon túli magyar ifjúsági szervezetekkel a Magyar Ifjúsági Konferenciával együttműködve.

 

7.

Civil szervezeti szabályozás áttekintése és szükség esetén módosítások indítványozása.

 

8.

Kezdeményezés az ifjúsági szolgáltatási környezet fejlesztésére a megyei es régiós igények tükrében, különös tekintettel a speciális igenyű es hátrányos helyzetű fiatalokra.

 

9.

Kezdeményezés a mindenkori kormánynál a fiatalok élethelyzetével kapcsolatos feladatok megoldására, különös tekintettel a migrációra es munkanélküliségre.

 

10.

A NIT belső es külső kommunikációs infrastruktúrájának továbbfejlesztése.

 

11.

A NIT stabil működési feltételeinek megteremtése.